Medlem Medlemsvilkår og betingelser

 

Medlemsvilkår og betingelser

 1. Tippetips.info drives under et enkeltpersonforetak, organisasjonsnummer: 932 378 434 – Navn/foretaksnavn: HULLEBERGS TIPPETIPSINFO.
 2. Tippetips.info legger ut tips til ukas tippekuponger, midtuke, lørdag og søndag og odds fra Norsk Tipping, midtuke, lørdag og søndag.
  I tillegg legges det ut Dagens oddstips fra Norsk Tipping.
 3. Unntak fra dette kan forekomme, som for eksempel i ferie, og da skal Tippetips.info informere om dette i god tid på https://tippetips.info/medlemsside.
 4. Der unntak gjøres gjeldende over syv (7) dager vil VIP-medlemmer få godtgjort dette med at VIP-medlemskapet forlenges tilsvarende antall dager uten kostnad for medlemmet.
 5. For å bli Gratis medlem på Tippetips.info og få gratis tilgang til Dagens oddstips må man registrere seg på https://tippetips.info/bli-medlem.
 6. For å få tilgang til ukas tippekuponger og odds fra Norsk Tipping, midtuke, lørdag og søndag må medlemmet oppgradere medlemsskapet til VIP-medlem på https://tippetips.info/butikk.
 7. Oppgradering av medlemsskapet er frivillig.
 8. Betaling skjer gjennom VIPPS.
 9. Behandling av innbetalinger og oppgradering av medlemmet til VIP-medlem skjer fortløpende og senest 12 timer etter betaling. For raskere tilgang send en SMS til 46 43 14 46 med ditt brukernavn. Dette forutsetter at betaling er registrert i VIPPS.
 10. Medlemmet kan til enhver tid sjekke gjenværende tid som VIP-medlem på https://tippetips.info/medlem-profil etter at medlemmet er innlogget.
 11. Ved kjøp av 30 dagers tilgang eller 100 dagers tilgang så må det fornyes av medlemmet når perioden medlemmet har betalt for utløper. Det anbefales at fornying av medlemskapet skjer før perioden utløper.
 12. Ved overlapping av dager ved fornying så gjelder den nye perioden fra dagen den gamle perioden utløper.
 13. Medlemmet aksepterer at det ikke gis refusjon på betalt påbegynt 30 dagers/100 dagers periode.
 14. Medlemmet står fritt til når som helst å avslutte sitt VIP-medlemskap og sin tilgang til ukas tippekuponger og odds fra Norsk Tipping, midtuke, lørdag og søndag ved å ikke fornye sitt VIP-medlemskap. Medlemmet blir da satt ned til Gratis medlem når tidligere betalt tilgang utløper.
 15. Medlemmet står fritt til når som helst å oppgradere sitt medlemsskap igjen på https://tippetips.info/butikk, og når som helst å avslutte og slette sin profil på https://tippetips.info/medlem-profil.
 16. Medlemmet aksepterer å motta e-poster der Tippetips.info informerer om det som Tippetips.info anser som relevant for medlemmet.
 17. Brukernavn og passord er privat og kan ikke deles. Ved brudd på dette vil medlemmets konto slettes.
 18. Klager rettes til tippetips@tippetips.info innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan medlemmet ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.
 19. Kontaktinformasjon:
  HULLEBERGS TIPPETIPSINFO ©
  c/o Jarle Hulleberg
  Sørlivegen 22
  2054 Mogreina
  Tlf: +47 46 43 14 46
  E-post: tippetips (@) tippetips.info
  Organisasjonsnummer: 932 378 434